سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان خان میرزا – دانشجوی ارشد، گروه معماری کامپیوتر، دانشگاه رازی، کرمانشاه،
محسن نساجی – دانشجوی ارشد، گروه معماری کامپیوتر، دانشگاه رازی، کرمانشاه،
عبداله چاله چاله – ۳ یار استاد ، گروه معماری کامپیوتر، دانشگاه رازی، کرمانشاه،
مهرداد احمدزاده راجی – استادیار، گروه ریاضی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

در سال های اخیر الگوریتمهای متنوعی در زمینه رمزنگاری تصویر، بر پایه توابع آشوب پیشنهاد شدهاند. دو نکته اساسی در الگوریتم های رمزنگاری تصویر، سرعت و امنیت می باشند. تا به حال سرعت اجرای الگوریتمهای رمزنگاری تصویر، بر روی پردازندههای گرافیکی محاسبه و مقایسه نشده است. در این مقاله الگوریتم رمزنگاری بر پایه توابع آشوب، که ویژگیهای لازم برای اجرا بر روی پردازندههای گرافیکی را داشته باشد، پیشنهاد شده است.در این الگوریتم، از نگاشت Kolmogorov برای به هم ریختن مکان پیکسلهای تصویر و از تابع لجستیک برای جایگزینی مقدار پیکسلهای تصویر استفاده شدهاست. الگوریتم پیشنهادی، بر روی پردازنده گرافیکی پیادهسازی شده است. نتایج نشان می دهد پیاده سازی این الگوریتم بر روی پردازنده گرافیکی با ابزار برنامه نویسی CUDA در مقایسه با پیادهسازی الگوریتمهای ترتیبی بر روی پردازنده دو هسته ای، ۱۰۰۰۰ برابر سریعتر می باشد که به دلیل اجرای همزمان هزار ها ریسمان می باشد. در این مقاله، فاکتور های امنیتی جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته شده است.