سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن رادفر – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعادت پورمظفری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

بهینه سازی تاخیر با در نظر نگرفتن پارامترهای دیگر موثر در طراحی همانند انرژی مصرفی، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مساله، باعث می گردد تا بتوانیم با استفاده از متدهایی همانندLogical Effortبه جوابی سریع برای تاخیر بهینه دست یابیم. در اینمقاله سعی می گردد تا با توجه به نیاز به در نظر داشتن همزمان پارامترهای موثر در طراحی های کنونی از یک سو، و همچنین استفاده از سرعت بالای متدLogical Effort از سویی دیگر، روشی ترکیبی برای حل معادلات بهینه سازی از این دست ارائه گردد. با ارائه جوابی اولیه بر پایه متدLogical Effort می توان سرعت همگرایی الگوریتمهای بهینه سازی های غیر خطی با محدودیتهایینظیر انرژی مصرفی را تا حد چشمگیری افزایش دارد.