سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نسیبه جوان – تکنسین هوشبری ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کمال الدین اونق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمد مهدی سوری – کارشناس بهداشت محیط ، مرکز بهداشت غرب اهواز

چکیده:

با توجه به تقسیم بندی منابع آب با استفاده از تیپ شیمیایی و شاخص های کاربردی جهت انواع مصارف صنعتی ، کشاورزی و آشامیدنی و همچنین با توجه به گستردگی و کثرت داده های جمع آوری شده و از آنجا که بشر در عصر جدید همواره به دنبال راهی جهت کاهش زمان و افزایش سرعت ، دقت و صحت بالا و از همه مهم تر بعد اقتصادی در انجام محاسبات امور مربوطه می باشد ، اهمیت و لزوم استفاده از علوم کامپیوتر در این زمینه را نیز توجیح می نماید. روش : لذا در این نوشته به تشریح استفاده از فورمول های توابع شرطی جهت تیپ آب ، شاخص های خورندگی لانژلیر ، رایزنر ، پوکوریوس ، اسکولدلارسون، شاخص تهاجم ، رانش ، تعادل شیمیایی ، TH ، TDS ، SAR ، RSC ، WQI همراه با تفسیر آنها در محیط نرم افزار Microsoft Excel پرداخته شده . نتایج : از مهمترین ویژگی های این روش می توان سهولت کاربرد ، آموزش ، انعطاف پذیری ، تکامل در کنار افزون های اختیاری ، سرعت بالا ، عدم محدودیت از قبیل قفل های نرم افزاری نسبت به نرم افزارهای موجود ، توانایی بالا در انجام محاسبات و پردازش اطلاعات به گونه ایی که ۱۶۳۴۸ ستون دستورهای مختلف را در ۱۰۴۸۵۷۶ سطر داده های عددی در هر صفحه و بدون محدودیت تعداد صفحات در یک کتاب چندین صفحه ایی نرم افزار Microsoft Excel در مدت چند ثانیه ضمن توانایی در ترسیم انواع اشکال و نمودارهای دلخواه نسبت به سایر نرم افزارهای محدود و غیر قابل انعطاف موجود را نام برد.