سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم میرزایی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
محمد عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
حمیده رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
مریم ابراهیمی نیک – دانشجوی دکتری دامپزشکی

چکیده:

بهینه سازی اجزای مکانیکی یکی از جنبه های مهم فرایند مهندسی است یک سیستم خوب موجب صرفه جویی درانرژی و زمان شده و درنهایت موجب بهبود زندگیانسان می گردد مقاله ارایه شده شامل یک روش کارآمد سریع و هوشمند برای پیدا کردن اهدافمختلف درمسائلی است که تعداد اهداف زیادی دارد دراین روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بررسی ویژگی جهش به روشی سریع برای پیدا کردن جوابهای مختلف برای محیطهایی با اهداف زیاد رسیدیم درانتهای مقاله با استفاده از روشهای آماری سرعت رسیدن به هدف و تعداد اهداف پیدا شده در روش پیشنهادی بررسی شده است.