مقاله تست های حساسیت زایی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فرآورده موضعی عصاره روغنی شوید (مرهم شوید) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: تست های حساسیت زایی و تحریک پذیری پوستی حاد بر روی فرآورده موضعی عصاره روغنی شوید (مرهم شوید)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله طب سنتی ایران
مقاله شوید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت پناهی شمسا
جناب آقای / سرکار خانم: دواتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مظفرپور سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: استاد سیدناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: التهاب یکی از معضلات شایع پزشکی است. داروهای اصلی با اثرات ضدالتهاب موجود شامل NSAIDS و گلوکوکورتیکوئیدها می باشند. این داروها خصوصا در مصرف دراز مدت عوارض قابل توجهی ایجاد می کنند. پیشینه بسیاری از داروهای نوین، ریشه در مکاتب طب سنتی دارد؛ فرآورده های دارویی سنتی در بسیاری از جوامع، برای درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند و گرایش به داروهای سنتی و فرآورده های طبیعی به ویژه در سال های اخیر رو به گسترش بوده است. شوید از جمله گیاهانی است که در طب سنتی ایران به خواص ضد التهابی آن اشاره شده است و اثرات ضد التهاب موضعی عصاره روغنی این گیاه با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نیز تایید گردیده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت جلدی موضعی این دارو می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، سه گروه چهار تایی خرگوش های سفید آزمایشگاهی در گروه های کنترل مثبت (Positive control)، تحت نظر (observation ) و کنترل منفی (Negative control) برای انجام تست حساسیت جلدی ساده و مکرر (Primary irritation) و ۲۰ سر موش سفید آزمایشگاهی نر از نژاد NMRI جهت انجام تست ایجاد حساسیت (Skin sensitization) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج حاکی از آن است که این فرآورده بدون عارضه و مورد تایید بوده و در صورت مصرف موضعی بیش از ۲۴ ساعت هیچگونه تحریک پذیری ندارد.
بحث: از آنجایی که بنظر می رسد که اثرات ضد التهابی این دارو تائید شده است و با توجه به اثبات عدم حساسیت زایی و تحریک پذیری آن در مصرف موضعی، که بیانگر دقت بالینی حکمای طب سنتی ایران نیز می باشد می تواند بعنوان یک داروی ضدالتهاب موضعی مناسب مورد استفاده قرار گیرد
.