سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود خدادادی – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت دانشکده برق – دانشگاه
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت دانشکده برق – دانشگاه

چکیده:

دراین مقاله بااستفاده ازروش MODELS درنرم افزار EMTP ،مدلی یکپارچه برای تست عملکردطرح های حفاظت دیستانس مخابراتی برروی خطوط انتقال سه پایانه ای ارائه وبااستفاده ازآن طرح های عملکردحفاظتی ،PUTT DUTT و POTT ازمنظرقابلیت اتکاوهمچنین امنیت بررسی شده است.این ارزیابی می تواندتحت شرایط مختلف Infeed Outfeed ساختارهای مختلف خط انتقال سه پایانه ای وهمچنین سناریوهای مختلف خط انتقال سه پایانه ای وهمچنین سناریوهای مختلف تنظیمات رله ها صورت گیردکه نمونه هایی ازآنها نیزارائه شده اند