سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن منتظری – مهندس نفت مخازن نفت و گاز

چکیده:

ازمطالعه پروژه های مخازن ماسه سنگی روردالیبگول الجزایر و رودکوپاراک درآلاسکا تزریق آب بهتر ازگاز نشان داده شد آنالیز ترمودینامیکی مرتبط با تاثیرات تزریق گاز سبک دردونوع گازی شامل گاز انقباضی مخزن بین رفتار فازی تزریقی ترکیبات گاز اصلی را دراختیار داریم نتایج بدست آمده از این آنالیز برای تخمین میزان ماکزیمم و ترکیب گاز سبک برای تزریق درمخزن گازی انقباضی به جای تغییر دراین ترکیبات و انتقال فاز برای نقطه ای که بتواند فاز خارجی آن را حذف نماید با درطول تخلیه مخزن با دمای ثابت درکمترین میزان کنترل کند سناریوی تزریق نیتروژن به منظور بهبود فشار برای افزیاش بازیافت درمخازن به ویژه درمخازن ایران مناسب می باشد درموردانتخاب مخزن محدودیتی به غیر از مشخصات زمین شناسی وجود ندارد مخزن فقط باید از نوع طاقدیسی و یا شیبدار باشد و مشخصات سنگ و سیال محدودیتی دربه کارگیری این روش ایجاد نمی کنند.