سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا شرکاء – سرپرست پروژه برنامه ریزی حفاری
عبدالکریم علی محمدی – رئیس برنامه ریزی توسعه ای- توصیفی
جاسم دشت بزرگی – رئیس مطالعات ویژه و تکنولوژی حفاری

چکیده:

در حفاری چاههای /گاز از گل حفاری با ترکیبات متفاوت شیمیایی استفاده می شود که همگی این گلها پس از اتمام حفاری بعنوان پسماند برجا میماند که اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از این زائدات حفاری باعث شده است که مطالعات گسترده ای در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست از طریق بکارگیری تکنولوژی های مختلف در ارتباط با تصفیه ا ین پسماندها انجام گیرد .در اینجا روش دیگری معرفی شده است که هیچگونه تصفیه ای بر روی گل انجام نمی شود و تمامی زائدات حفاری مستقیما از طرق دالیز درون چاه تزریق می شود . در روش فوق دفع مواد جامد اضافی ، به درون سازند میباشد. بدین ترتیب که ابتدا با توجه به عمق آب های سطحی و مهیا بودن شرایط سازندی، سازند مورد نظر را در عمق مناسب شناسایی کرده و تمامی مواد برجا مانده از سیال حفاری و کنده های حفاری در حد فاصل بین جداری سطحی و جداری میانی درون سازند تزریق می شود . مواد جامد ابتدا با گل حفاری مخلوط و بصورت دوغاب در می آ یند به طوری که قابل پمپ کردن باشد . سپس این دوغاب را درون سازندی که از قبل در هنگام حفاری شناسایی کرده ایم بصورت عملیاتTOP JOB در بین فضای بین جداری و سازند تزریق می کنیم و سپس پشت سر آن دوغاب سیمان را پمپ کرده و فضای بین جداری و سازند سیمان میشود . با استفا ده از این روش علاوه بر اینکه هزینه ای برای تصفیه پسماندهای حفاری صرف نشده است، در مدت زمان بسیار اندک از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری خواهد شد