سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه ی
حمید مهرنهاد – – استادیار گروه مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
رضا پورحسینی – – استادیار گروه مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

از زمانهای دور یکی از اهداف مورد توجه در زمینهی سدسازی، بهسازی وضعیت پی سدها برای جلوگیری از حرکت کامل آب و یا تلاش برای یافتن راهکاری به منظور طولانی کردن مسیر جریان آب میباشد. از اینرو با توجه به تعدد پروژههای سدسازیو استفاده از روشهای مختلف آب بندی در پی سدها، عملیات تزریقی پردهی آب بند به یکی از مرسوم ترین روشها برای این مهم تبدیل شده است. لذا در این مقاله ساختگاه سدها و همچنین روشهای ایجاد پردهی آب بند برای رسیدن به بالاترین راندمان مورد مطالعه قرار میگیرد