سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم ملک نیا – گروه مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه ،خوزستان ،
روح الله رمضانی –
فرید امرایی –
خلیل شهبازی –

چکیده:

مدیریت زیست محیطی پساب عملیات استخراج و فرآروش نفت خام به دلیل حجم و آلودگی قابل توجه آن ، چالشی جدی در صنایع بالا دستی صنعت نفت بشمار می رود . از جمله راهکارهای دفع این نوع پساب ، تزریق مجدد آن به چاههای نفت بمنظور حفظ فشار مخزن و ازدیاد برداشت از چاه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می باشد .به دلیل وجود املاح محلول در حد فوق اشباع و ذرات معلق و عوامل خورنده این پساب تمایل شدیدی برای رسوبگذاری داشته و در صورتی که بدون تصفیه اولیه به چاه تزریق گردد در زمانی کوتاه پدیده گرفتگی رخ خواهد داد و بطور ناخواسته موجب تخلیه پساب به محیط اطراف و تخریب محیط زیست می گردد در این پروژه، تصفیه پساب به روش فیزیک و شیمیایی و در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی به اجرا در آمده است.(شناور سازی به کمکگاز محلول) ، DGF جداکننده ، CPI که شامل جدا کننده پایلوت مربوطه فیلتر تحت فشار و فیلتر کارتریج بوده ،که تحت شرایط واقعی عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفته استطبق نتایج حاصله ، روش پیشنهادی در کاهش قابل توجه مواد نفتی و کدورت موفق بوده و در اثراختلاط آب آسماری وآب بنگستان( حاوی H2S به میزان کمتر از۲۰ppm) سولفید آهن ایجاد شده در واحد نیمه صنعتی کاملاً حذف گردیده و میزان H2Sنهایی نیز به کمتر از ۲ ppmخواهد رسید . نتایج آزمایش گرفتگی فیلتر غشائی۰/۴۵میکرون،وکارآیی موثر فیلتراسیون در حذف ذرات را به اثباتمی رساند.