مقاله تزریق درون تخم مرغ نانو ذرات نقره و عصاره های آویشن و مرزه در روز هفدهم جنینی و تاثیر آن بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در روزهای ۱۴ و ۲۱ پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تزریق درون تخم مرغ نانو ذرات نقره و عصاره های آویشن و مرزه در روز هفدهم جنینی و تاثیر آن بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی در روزهای ۱۴ و ۲۱ پرورش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتی
مقاله تزریق داخل تخم مرغ
مقاله عصاره آویشن
مقاله عصاره مرزه و نانو سیلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی علی ‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تزریق سطوح مختلف عصاره های آویشن و مرزه به عنوان مواد ارگانیک در داخل تخم مرغ و مقایسه اثرات آن با کلوئیدهای نانوسیلور به عنوان ماده غیر ارگانیک، آزمایشی با استفاده از ۸۹۱ عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی به صورت طرح کاملا تصادفی در ۱۱ تیمار و ۳ تکرار و ۲۷ تخم مرغ در هر تکرار طراحی گردید. تیمارها شامل: (تیمار ۱: شاهد۱ بدون تزریق، تیمار ۲: شاهد ۲ (تزریق ۱ سی سی سرم فیزیولوژی)، تیمار ۳: تزریق سطح ۳۰ پی پی ام نانو سیلور، تیمار ۴: تزریق سطح ۴۵ پی پی ام نانو سیلور، تیمار ۵: تزریق سطح ۶۰ پی پی ام نانو سیلور، تیمار۶: تزریق سطح ۱۰۰ پی پی ام آویشن، تیمار ۷: تزریق سطح ۱۵۰ پی پی ام آویشن، تیمار ۸: تزریق سطح ۱۷۵ پی پی ام آویشن، تیمار ۹: تزریق سطح ۱۰۰ پی پی ام مرزه، تیمار ۱۰: تزریق سطح ۱۵۰ پی پی ام مرزه، تیمار ۱۱: تزریق سطح ۱۷۵ پی پی ام مرزه). تزریق در روز ۱۷ جنینی در کیسه هوا پس از نوربینی انجام شد. در سن ۱۴ روزگی در تیمار ۱۵۰ میلی گرم مرزه، مقدار کلسترول و گلوکز به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (P<0.05) و در سن ۲۱ روزگی تنها گلوکز به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح بالای آویشن و مرزه قرار گرفت (P<0.05). به طور کلی نتایج نشان دادند که تزریق عصاره های آویشن و مرزه بر پارامترهای اندازه گیری شده نتیجه بهتری نسبت به نانو سیلور داشتند.