سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاویان پرهیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسن آقابراتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

قابهای خمشی مرکب RCS سیستمی متشکل از ستونهای بتنی و تیرهای فولادی می باشدکه در آنها استفاده همزمان از خواص فشاری بتن و مقاومت خمشی فولاد سبب شده تا سازه وزن کمتری را نسبت به سازه های بتن آرمه داشته و در عین حال درمقایسه با قابهای خمشی فولادی و قابهای خمشی بتنی رفتار لرزه ای بهتری از خود نشان دهد دراین مقاله در بخش اول رفتار قابهای خمشی RCS به کمک تحلیل PUSH OVER برای قابهای یک تا چند دهنه و یک یا چند طبقه مورد بررسی قرارگرفته است ودر بخش بعدی به بررسی رفتار اتصال ما بین تیر فولادی و ستون بتنی پرداخته شده است. درنهایت نتیجه کلی این بررسی ها بیانگر این موضوع است که اتصالاتRCS ظرفیت جانبی قاب را افزایش میدهند و تحت بارگذاری لرزه ای این قاب ها نسبت به نمونه مشابه قابهای خمشی بتنی و فولادی دارای جابجایی کمتری خواهند بود.