سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هاجر سلیمی نمین – عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری،دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا،تهران
مصطفی گودرزی – دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی،پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران،ایر
محمد علی بنی اسدی – عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی،پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهرا
محمد حسین پروین – کارشناس ارشد سینما،فیلمساز،تهران،ایران

چکیده:

آینده نواوری و فناوری مقوله ای است که توجه هنرمندان را به خود جلب نموده است پایداری ورقابت دردنیای معاصر جز با خلاقیت ونواوری وجهش مبدعانه درارایه آثار هنری امکان پذیرنیست ازاوایل دهه ۱۹۳۰ بیش ازدهه ها تکنیک و روش برای خلاقیت ونوآوری ارایه شده است دنیای امروز به تکنیکی قدرتمند و ساخت یافته نیازمند است تا هنرمندان را درچالشهای پیشرو هدایت نماید تریز یکی از قدرتمندترین تکنیکهای حل مساله است که درروشی نظام مند به شفاف سازی مشکلات پرداخته و باتوجه به نوع مسائل شناسایی شده امکانات و محدودیتهای خاص آ«ها با انتخاب یکی از ۱۲ ابزار حل مساله اقدام به حل آنها می نمایدهریک از۱۲ ابزار حل مساله دراین تکنیک حاصل عصاره گیری و چکیده سازی کلیه گواهی های ثبت اختراع و ایده های خلاقانه بهترین ابداعات و اختراعات و ایده های خلاق جهانی است درانی مقاله به معرفی تریز یا تئوری حل مساله به روش ابداعی اخرین تکنیک حل مساله ابداع شده درجهان معاصر پرداخته و تلاش کرده است تا باارایه و تحلیل نمونه هایی از کاربرد آن درهنر خصوصا هنرهای تصویری به بومی سازی این تکنیک درحوزه هنر اقدام نماید.