سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران شهانقی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ماندانا حاجی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
هدیه پولادخان –
حسین محمدی –

چکیده:

پویایی سیستم ها و تئوری بازیها رویکردهایی برای مطالعه و بررسی سیستم ها می باشد پویایی سیستم ها به عنوان یک ابزار نرم به منظور مطالعه رفتار برمبنای رابطه های علت و معلولی است و هدف آن طراحی سیاست ها می باشد به گونه ای که رفتار سیستم را انطور که مطلوب می باشد تغییر دهد تئوری بازیها نیز به عنوان یک ابزار سخت برای مطالعه سیستم های گسسته استفاده می شود درمرور ادبیات ترکیب این دورویکرد بطور مکرر استفاده شده است اما با برسری های متعدد و جامع شکافهایی درهر دو این متدها وجود دارد تئوری بازیها تنها یک نقطه را به ما به عنوان بهینه نشان میدههد درحالیکه ما با بکارگیری پویایی های سیستمی نشان میدهیم که دردرازمدت می توان نتایج به گونه دیگری رقم بخورد ولازم است تا روابط پویای بین متغیرها را نیز درنظر گرفت و صرفا به جوابهای تئوری بازیها نمی توان اتکا نمود هدف این مقاله به کارگیری همزمان این دوروش دریک زنجیره تامین به منظور پوشش شکافهای موجود است