سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

فولات یک ویتامین محلول در اب است که برای تکثیر وهمانند سازی DNA تعمیر و صیقلی شدن به کار می رود کمبود فولات سبب افزایش خطر سرطان در بزرگسالان می شود و تشکیل لوله های عصبی در همان مراحل اولیه پیدایش دچار مشکل می شوند بافتهایی با رشد سلولی بالا و یا افزایش سلولها مثل لوکوسیتها، اریتروسیتها و مخاط روده ای به مقدار زیادی فولات برای رشد نیاز دارند حداقل فولات مورد نیاز بزرگسالان به غیر از زنان باردار و شیرده در طول روز ۵۰mg-1 است د رحالیکه در رژیم غذایی روزانه افراد تقریبا ۲۰۰ mg-1 فولات وجود دارد د رمورد زنانی که در سن باروری هستند و زنان باردار مقدار مصرف روزانه فولات باید ۴۰۰ mg-1 باشد تشخیص اهمیت فولات در رژیم غذایی سبب افزایش این ماده مقوی د رغذاهای تولید شده می شود شیر یک منبع سرشار از فولات نمی باشد بهرحال در بسیاری از فراورده های لبنی که با تخمیر میکروبی تهیه شده اند م ی توان فولات هم اضافه کرد تفاوتهای مختلف د رتوانایی ترکیبات کشتی اولیه در تهیه ماست تجاری، که سبب تولید یا استفاده از فولات شده است دیده شده است.