سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – مدرس موسسه آموزش عالی نقش جهان

چکیده:

این مقاله سیستمی خبره مبتنی بر روش ترکیبی از نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک را برای تعیین تعداد مکان و ظرفیت بهینه خازنها در شبکه توزیع ارائه می کند ابتدا شبکه بدون نصب خازن توسط پخش بار ارزیابی شده و با استفاده از سیستم خبره مکان های مناسب برای نصب خازن مشخصمی شود سپس مساله مکان یابی بهینه خازن بصورت یک مساله بهینه سازی چند هدفه مطرح می شود که با استفاده از نظریه فازی تابع عضویتی مناسب به هریک از توابع هدف اختصاص می یابد و با ترکیب مناسب توابع هدف مساله به یک مساله بهینه سازی تک هدفه تبدیل شده و با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مکان و ظرفیت مناسب برای نصب خازن در شبکه پیشنهاد می شود در پایان با استفاده از مثال عددی روش پیشنهادی مورد آزمون و نتایج آن مورد بحث قرار میگیرد.