سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه صمیری – دانشجوی ارشد نرم افزار کامپیوتر- مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان
حجت عباس نژاد – استاد راهنما ارشد نرم افزار کامپیوتر- مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان

چکیده:

بررسی و تحلیل ویژگی های جرم اولین گام در این حوزه است و دانشی که از روش های استخراج داده ها بدست می آید ابزار مؤثر در کمک و حمایت نیروی پلیس است. این مقاله به روش کتابخانه ای و با کمک گرفتن از پنج مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده جمع آوری شده است، این مقاله درنظر دارد به بررسی داده های جرم بپردازد. تحلیل جرم عبارت است از به کارگیری شیوه های نظام مند جهت شناسایی، کشف و پیش بینی جرایم ورودی یک سیستم تحلیل جرم، داده ها و اطلاعات منتسب به متغیرهای جرم است و خروجی آن پاسخ به پرسش های تحلیلی استخراج دانش و در نهایت مصور سازی نتایج است. روش داده کاوی با بکارگیری بانکهای اطلاعاتی موجود و استفاده از ابزارهای الگوریتم داده کاوی، پیجیده داده ای مرتبط با جرم و بزهکاری و روابط میان این داده ها را مدل کرده و الگوها را شناسایی و بدین وسیله نیروی پلیس می تواند وقوع جرم را پیش بینی و در نهایت پیش گیری نماید.