سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه حاجی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس آسوشه – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با شدت یافتن پدیده جهانی سازی مدیریت موثر فرایندهای کسب و کاز سازمان مسئله ی مهمترین شده است عوامل بسیاری مانند افزایش سفارشات انتقال سریع تر اطلاعات زمان تناوب کوتاه تر تصمیم گیری های سریع رقبای جهانی بیشتر و مطابقت سریع با تغییرات چالهشای بقا و سودآوری شرکت های کوچکو بزرگ امروزی می باشند برای پاسخگویی به این چالش ها فناوری اطلاعات سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS و معماری سرویس گرا SOA را بهعنوان رویکردی که پیچیدگی یکپارچه سازی برنامه های کاربردی و فرایندها را کاهش میدهد درنظر میگیرد زیرا با توجه به ویژگیها و نقاط قویت این دو رویکرد ترکیب این دو میتواند بسیاری از این چالشها را پاسخ دهد با وجود فراگیر بودن این دو رهیافت متاسفانه تصویر روشنی از چگونگی وابستگی و تعامل آنها با یکدیگر وجود ندارد.