سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسرور دولت آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه برق، سبزوار، ایران
جلیل شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه برق، سبزوار، ایران

چکیده:

شناسایی لبه در تصاویر دیجیتال یکی از مسائل مهم در پردازش تصویر است که توسط روش های مختلفی قابل حل است. بسیاری از این روش ها را می توان با سیستم های فازی ترکیب نمود. در این مقاله یک الگوریتم پیشنهاد می شود.که در آن ورودی حاصل از اعمال تبدیل موجک بر روی تصویر به دو قسمت جزییات و تصویر نرم شده تقسیم می شود. بر روی قسمت نرم شده فیلتر مورفولوژی اعمال می شود و حاصل این خروجی به همراه دو تصویر از جزییات موجک گسسته که در دو مقیاس متوالی بدست آمده اند، به یک سیستم فازی نوع اول داده می شود و براساس منطق فازی در مورد لبه بودن هر نقطه از تصویر تصمیم گیری می شود. نتایج حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از روش لبه برداری مشهور پرویت مقاسه شده و این نتایج کارایی بهتر روش پیشنهادی در تصاویر نویزدار را نشان می دهد.