سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده هلاکو – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مهدی افتخاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اسماعیلی زاده کشکوئیه – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشخیص عناصر مهم موجود دربانکهای اطلاعاتی یکی از مسائل مهم درعلم داده کاوی می باشد باتوجه به افزایش روزافزون داده های ژنتیکی و حجیم شدن بانکهای اطلاعاتی استفاده از روشهای هوشمند برای دستکاری و مدیریت آنها اجتناب ناپذیر است دراین مقاله از ترکیب دو روش انتخاب ویژگی مبتنی برهمبستگی و رگرسیون ریج برای انتخاب عناصر مهم دربانک اطلاعاتی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی SNPs) استفاده شده است جهت بدست آوردن جوابهای بهینه عمومی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی قابل قبول الگوریتم پیشنهادی از نظر دقت و سرعت اجرای برنامه می باشد.