سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید کاردان مقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
محمدحسن فتحی نسری – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
رضا ولیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
همایون فرهنگ فر – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این آزمایش ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی علوفه زعفران با روش های تولید گاز و کیسه های نایلونی مورد مطالعه قرار گرفت. میزان تولید گاز و تجزیه پذیری ماده خشک این ماده خوراکی در زمان های صفر ، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت تعیین شد. مجموع گاز تولید شده در طی زمان های ذکر شده به ترتیب برابر با ۹۵/۸، ۲۷/۱۷، ۴۳/۲۶، ۳۰/۳۸، ۱۷/۴۰، ۲۹/۴۸، ۵۸/۵۰ و ۶۲/۵۱ میلی لیتر به ازای ۲۰۰ میلی گرم نمونه بود. همچنین بیشترین شدت تولید گاز تا زمان ۱۶ ساعت پس از انکوباسیون اتفاق افتاد و پس از آن تولید گاز با شدت کمتری ادامه یافت. نتایج حاصل از روش کیسه های نایلونی نشان داد که بخش سریع تجزیه، کند تجزیه و ثابت نرخ تجزیه ماده خشک این علوفه به ترتیب برابر با ۳۲ درصد ، ۲/۳۹ درصد و ۳/۴ درصد در ساعت بود. انجام آزمایشات درون تنی در سطح مزرعه برای بررسی استفاده مطلوب تر از این خوراک خشبی پیشنهاد می شود