سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم ملک محمد – دانشکده کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صفاهان ، اصفهان
های خسروی فارسانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد

چکیده:

مسئله تخمین شباهت در بسیاری از علوم و زمینه ها کاربرد دارد. برای مثال علوم داده کاوی، وب کاوی خوشه بندی موتورهایجستجو و شبکه های اجتماعی نیاز به تعریف و پیاده سازی شباهت دارند. در شبکه های اجتماعی تخمین شباهت بین کاربران یکی ازمسائل مطرح در این زمینه است و کاربردهای زیادی دارد. در این تحقیق با هدف افزایش دقت در تخمین شباهت بین کاربرانشبکه های اجتماعی الگویی جدید جهت ترکیب الگوریت های ساختاری و غیرساختاری ارائه شده است. در بخش ارزیابی، الگوریتم های ساختاری P-Rank, SRank و SimRank توسط الگوی پیشنهادی با الگوریت غیرساختاری OF ترکیب شده و بر روی بخشی از مجموعه داده شبکه اجتماعی توئیتر پیاده سازی می شوند. نتایج ارزیابی نشان دهنده ی دقت بالای الگوریتم حاصل از ترکیب SRank و OF توسط الگوی پیشنهادی در تخمین شباهت بین کاربران است.