سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوران عبدالله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
سید حسین کارپرورفرد – دانشیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
هادی عظیمی نژادیان – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در کشاورزی سنی، روش های مرسوم خاک ورزی و کاشت( شخم+ بذرپاشی با دست سانتریفوژ+دیسک+لولر) بخش اعظمی از انرژی مصرفی در فعالیتهای مزرعه، اعم از مصرف سوخت و استهلاک اجزاء تراکتور و وسیله ی خاک ورز را به خود اختصاص می دهند. ساخت ابزار مناسب تر با استفاده از فن آوری های جدید و استانداردهای روز دنیا می تواند در کاهش پارامترهای فوق تاثیر به سزایی داشته باشد. از فاکتورهای موثر در همین راستا شکل و جنس قسمتهایی از ابزار است که با خاک در تماس مستقیم می باشد. در این تحقیق هدف دخالت دادن پارامتر جنس ادوات می باشد. به طور کلی هدف از این پژوهش طراحی و ساخت خیش های مینیاتوری با جنس و شکلی متفاوت از شیار باز کن های متدوال و استفاده از آن در دستگاه کمبینات خطی کار و همچنین بررسی تاثیر جنس آنها در کاهش میزان سوخت مصرفی و مقاومت کششی بوده است. دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه کمبینات به صورت خطی کار بوده که در آت به جای شیار باز کن های متداول از خیش های مینیایتوری با صفحه برگردان از جنس مواد مرکب کربنی استفاده شده است. ازمایشها برای کمبینات با شیار باز کن های متدول در زمین یک بار شخم خورده توسط گاو آهن برگرداندار سه خیش و برای کمبینات با خیش های مینیاتوری بر روی زمین دست نخورده کلشی در سه عمق کاشت و در سه تکرار و رد سرعت های یکسان در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. نتایج داده های حاصله از بکارگیری واحد کرنده کمبینات با خیش های مینیاتوری در زمین دست نخورده کلشی نشان داد که د رمجموع با کاهش نیروی مقاومت کششی و مصرف سوخت به ترتیب حدود ۳۶ درصد و ۳۸ درصد در مقایسه با حالیت که ابتدا زمین را یک بار شخم زده و سپس کاشت توسط واحد کارنده خطی کار با شیار باز کن های متداول انجام گرفت، رو به رو بودیم.