سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم
امیرعلی طباخ شعبانی – دکترای زمین شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شن
رضا زارعی سهامیه – دکترای زمین شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، خرم آباد
زهره کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم،

چکیده:

در ناحیه حاجی آباد بروجرد که در زون سنندج سیرجان قرار دارد توده گرانیت روشنی رخنمون دارد که عمدتا از کواتز، آلکالی فلدسپار، پلاژیوکلاز، موسکوویت و تورمالین تشکیل شده است. نفوذ این توده بدرون فیلیت ها و میکاشیست های ژوراسیک سبب دگرگونی تماسی شده که حاصل آن شیست های لکه دار وهورنفلس ها ست. تورمالین زایی ویژگی شاخص در این توده لوکوگرانیتی، پگماتیتی، رگه های کوارتز –تورمالینی و هورنفلس ها ست. نتایج آنالیز میکروپروب این تورمالین ها و محاسبه فرمول ساختاری آنها نشان می دهد همه آنها پر آلومینیم اند و به گروه تورمالین های قلیایی تعلق دارند. بر پایه طبقه بندی تورمالین ها،بسیاری از نمونه ها محلول جامد شورل -دراویت و تعداد اندکی فویتیت اند. نمونه های تورمالین پگماتیتها ازنوع شورل می باشند. تکامل شیمیایی تورمالین پگماتیتها واکنشهای تبادلی پروتون زدایی و کمبود قلیایی رانشان می دهند، به عبارت دیگر همه ترکیبات تورمالین در پگماتیتها تحت تاثیر بردارهای تبادلی کمبود قلیایی {(Mg, Fe)Na}{□ Al}-1و پروتون زدایی {(Mg, Fe)OH}{AlO}-1 قرار می گیرند. ترکیب شیمیایی نمونه های تورمالین در پگماتیتها ویژگیهای تورمالین های سنگ های گرانیتی فقیر از لیتیم وپگماتیت ها و آپلیت های وابسته به آنها را نشان می دهند که با رخداد آنها در این سنگها کاملا همخوانی داردو بیانگر منشا ماگمایی آنهاست در حالیکه تورمالین های لوکو گرانیت، رگه های کوارتز -تورمالین و هورنفلس خصوصیات تورمالین در متاپلیتهای فقیر از ca متاپسامیتها و سنگهای کوارتز- تورمالینی را بنمایش می گذارند که بیانگر منشا احتمالا گرمابی انهاست