سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله دیانت – دانشجوی دکتری- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسایی – دانشیار- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل دیانت – دانشجوی کارشناسی- دانشکده برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

چکیده:

تحلیل مؤلفه اصلی ١ از پرکاربردترین روشها در ترکیب ٢ تصاویر چندطیفی ٣ و ابرطیفی ۴ به شمار می آید. پیاده سازی این تبدیل به روشهای مختلف امکانپذیر است. از جمله این روش ها میتوان به محاسبه تبدیل بر اساس ماتریس همبستگی ۵, کواریانس و مسافت، وزن دهی، و استفاده از مراکز متفاوت اشاره کرد. در این مقاله پس از توضیح این روشها، به ارزیابی کارایی آنها در ترکیب تصاویر ماهواره ای پرداخته می شود. سپس برای بهبود کارایی آنها، ایدهPCA قطعه ای ارائه شده است. این روش با انجام یک قطعه بندی ۶ اولیه و گرفتن PCA به طور مجزا از هر بخش،
کارایی روش ترکیب را بهبود زیادی بخشیده است