سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پورانیان – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری
محمد شجاع فر – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد قزوین
علی هارون آبادی – دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده:

گرید محاسباتی موضوعی است که درسالهای اخیر بسیار مورد توجه محققین قرارگرفته است هدف از آن بکارگیری قدرت محاسباتی منابع بیکاری می باشد که د رمکانهای مختلف تحت سیاستهای متفاوت توزیع شده اند ا زآنجایی که زمان بندی وظایف جزو مسائل بسیار سخت بحساب می آیند بنابراین الگوریتمهای قطعی کارایی لازم را برای حل این مسئلهنخواهد داشت بهمین خاطر تحقیقات زیادی برروی الگوریتم های ابتکاری صورت گرفتها ست از جمله این الگوریتمها ژنتیک می باشد سادگی ژنتیک باعث شده که برای حل بسیاری از مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرارگیرد ولی از آنجایی که ذاتا الگوریتمی است که فضای مسئله را بصورت سراسری جستجو می کند و در جستجوی محلی کارایی چندان خوبی ندارند با ترکیب آن با الگوریتمهای جستجوی محلی سعی می شود که این نقطه ضعف را بهبود بخشید.