سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم حکم آبادی – دانشگاه صنعتی همدان
سیده نغمه مصدقی –
مهدی خدابنده –

چکیده:

در این مقاله ترکیب اطلاعات سنسورهای التراسونیک جهت تفکیک اهداف به عنوان یکی از روشهای کارآمد در کاربردهایی مانند رباتیک مورد توجه قرار گرفته است. دو شبکه پرسپترون چند لایه و شبکه با تابع پایه شعاعی، برای این منظور بهکار رفته است. شبکههایمذکور به کمک الگوریتمهای مختلف آموزش و در شرایط مختلف مورد مطالعه قرارگرفتهاند. نتایج پردازش با شبکه عصبی در هر دو روش، بهبودتصمیمگیری را پس از ترکیب اطلاعات در مقایسه با استفاده از یک سنسور به تنهایی نشان میدهد