سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسنا رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سهراب معینی – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج
رضا حکیمی مفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
هدایت حسینی – انستیتو تحقیقات و تغذیه تهران

چکیده:

در این پژوهش، ترکیب اسیدهای چرب ماهی صبور در منطقه خور موسی مورد بررسی قرار گرفت.درصد اسید ها ی چرب اشباعSFA و غیر اشباعPUFA و MUFA این گونه به ترتیب ۳۴/۳% و ۳۱/۵۵% و ۳۱/۹۷% بود نتیجه این مطالعه نشان می دهد بالاترین درصد اسیدهای چرب بافت اینگونه، اسید پالمتیک،اسید اولئیک وEPA بوده است. این نتایج مشابه بررسی سایر محققین بر روی بافت گونه های دیگر می باشد.