سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
غلامرضا منصورفر – استادیار دانشگاه ارومیه
فرزاد غیور – مربی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی ضمن نقدتحقیقات قبلی انجام شده درایران بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و به پیش بینی درماندگی بپردازد بدین منظور به بررسی مفید بودن ترکیبات اجزای جریان نقد درپیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۸۰-۸۹ پرداخته شده است برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای تفکیک شرکت ها استفاده کرده اند دراین تحقیق از نشانه های مالی جدید که عبارتنداز سه سال متوالی زیان کاهش بیش از ۴۰ درصد سودنقدی نسبت به سال قبل و کوچکتر بودن ارزش دفتری هرسهم ازا رزش اسمی آن سهم برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است علاوه براین تحقیق حاضر سعی درتوسعه ادبیات پیش بینی درماندگی مالی از طریق درنظر گرفتن هشداری دارد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقدعملیاتی سرمایه گذاری و تامین مالی صورت جریان نقد درباره وضعیت مالی آتی شرکت ها میدهد.