سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

ترکیبات شیمیایی کلاله زعفران از سه جز اصلی کروسین پیکروکروسین و سافرانال تشکیل شده است که با عنوان ترکیبات ویژه زعفران از آنها یاد می شود درنظر است تا درمقاله پیش رو ضمن بررسی مختصر خصوصیات شیمیایی این ترکیبات به روشهای اندازه گیری خصوصا روش اسپکتروفتومتری و همچنین عوامل موثربرکاهش این ترکیبات که از مهمترین فاکتورهای موثر درکیفیت و مرغوبیت زعفران محسوب میشود بپردازیم .