سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا گیلان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان
سالار درافشان – استادیار گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طی دو دهه اخیر حفاظت از محیط زیست در مقابل آلاینده های طبیعی یا مصنوعی حاصل از فعالیت هایانسان توجه زیادی را به خود معطوف کردها ست از جمله این آلاینده ها ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی Endocrine Disrupting Compounds هستند که شامل طیف وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل هورمونهای طبیعی استروژن های مصنوعی داروها، ترکیبات صنعتی و خانگی هورمونهای گیاهی کلسترول و مشتقاتآن است این ترکیبات قادرند سیستم اندوکراینی ارگانیسم های مختلف را از طریق تغییر عملکرد هورمونها تحت تاثیر قرار دهند و موجب بروز مشکلاتی در رشد نمو تولید مثل و سایر مسائل مربوطب ه جانوران و حتی انسان شوند با توجه به گستره پراکنش وسیع این مواد در محیط و مسیرهای متعدد ورود آنها به بدن جانوران نظیر خوردن تنفس و تماس پوستی عملکرد فیزیولوژیک گسترده ای در پیکره موجودات دارند گونه های آبزی بیشتردر معرض این آلاینده ها هستند چرا که مقصد نهایی بیشتر ضایعات محیط های آبی هستند و حجم زیادی از پسابهای شهری و صنعتی به رودخانه ها و آبهای نزدیک سواحل دریاها می ریزند.