سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس صبحی سرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حسن خلیفه –
فائزه مشایخی –

چکیده:

سیب زمینی دارای انواع ترکیبات فیتوکمیکال مفید دررژیم های غذایی بوده که شامل انواع فنولها فلاونوئیدها پلی آمینها و کاروتنوئیدها هست که اثرات سودمندی را درسلامتی انسان دارند میزان و پایداری این ترکیبات تحت تاثیر چندین فاکتور همچون ژنوتیپ فاکتورهای کشاورزی شرایط پس از برداشت پخت و شرایط فراورش می باشد پیشرفتها در روشهای تجزیه ای امکان شناسایی و فهم عملکرد فیتوکمیکالها مخصوصا خصوصیات آنتی اکسیدانی را امکان پذیر کرده است دراین مقاله فیتوکمیکالهای موجود در سیب زمینی عوامل موثر درمقدار و پایداری آنها و اثرات سودمندشان برسلامتی مورد بحث قرار میگیرد فراورش سیب زمینی های غنی از فیتوکمیکالها نقش مهمی درا دربهبود سلامتی افراد درکشورهای که سیب زمینی بخش بزرگی از رژیم غذایی آنها را تشکیل میدهد می تواند ایفا می کند.