مقاله ترکیب و زمین دماسنجی کلریت های حاصل از دگرسانی بیوتیت در توده های گرانیتوئیدی نقده و پسوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: ترکیب و زمین دماسنجی کلریت های حاصل از دگرسانی بیوتیت در توده های گرانیتوئیدی نقده و پسوه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلریت
مقاله بیوتیت
مقاله دگرسانی
مقاله گرانیتوئید
مقاله نقده
مقاله پسوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سامره
جناب آقای / سرکار خانم: طباخ شعبانی امیرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند شجاع الدین
جناب آقای / سرکار خانم: تچه فرانچسکا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزیه شیمیایی عناصر اصلی کلریت های حاصل از دگرسانی بیوتیت در توده های گرانیتوئیدی ائوسن نقده و پسوه با یک ریزپردازنده الکترونی تعیین شد. بر پایه ۵۳ نقطه تجزیه کلریت از ۱۳ نمونه سنگ، محاسبه فرمول ساختاری میانگین نشان داد که تعداد کاتیون سیلیسیم کمتر از ۵٫۹۷ اتم در واحد فرمولی (apfu)، و مجموع کاتیون های هشت وجهی نزدیک به ۱۲ apfu است که دلالت بر کلریت نوع هشت وجهی سه گانه دارند. کسر مولی محاسبه شده در فاز بین لایه ای، Xc، گستره ای بین ۰٫۸۶ تا ۰٫۹۴ نشان می دهد که تاییدی بر خلوص کلریت یا به عبارت دیگر نبود کامل لایه های اسمکتیت در نمونه های کلریت مورد بررسی است. تنوع ترکیبی مشاهده شده در کلریت به وسیله ترکیب بیوتیت و سنگ میزبان کنترل می شود. ترکیب نمونه های کلریت در توده پسوه دارای نسبت Fe/(Fe+Mg)=0.75-0.85 و تعداد کاتیون های سیلیسیم در فرمول ساختاری apfu 5.14-5.69 و در توده نقده دارای نسبت Fe/(Fe + Mg) = 0.39-0.49 و تعداد کاتیون های سیلیسیم apfu 5.45-5.97 است که به ترتیب به ریپیدولیت و پیکنوکلریت رده بندی می شوند. همه عناصر اصلی در کلریت با همدیگر همخوانی دارند. همچنین نسبت Fe/(Fe + Mg) در بیوتیت به وسیله کلریت حفظ می شود. زمین دماسنجی کلریت بر اساس تغییر در مقدار Al هشت وجهی و نسبت Fe/Fe + Mg در ساختار کلریت یک تغییر بزرگ در دما از ۳۹۹-۲۹۹ با میانگین ۳۴۵ درجه سانتیگراد در توده پسوه و ۳۵۰-۲۷۰ با میانگین ۳۲۰ درجه سانتیگراد در توده نقده را نشان می دهد که با میانگین دمای تشکیل کلریت های حاصل از دگرسانی بیوتیت در سنگ های گرانیتی نواحی دیگر زمین همخوانی دارد.