مقاله ترکیب سهام داری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: ترکیب سهام داری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت سود تقسیمی
مقاله ساختار مالکیت
مقاله سهام شناور آزاد
مقاله سهامداران حقیقی
مقاله سهامداران حقوقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قیداری سیدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدی تقسیم شود، تصمیم گیری می کنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سود تقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوری ها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تایید می کنند. در این تحقیق سعی بر آن است که رابطه بین نوع سهامداری از نظر حقیقی و حقوقی و همچنین میزان سهام شناور آزاد و ارتباط آن با سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.
در این تحقیق تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ به شکل مداوم سود تقسیم کرده اند، یعنی ۱۷۱ شرکت، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سود تقسیمی با میزان سهام شناور آزاد و درصد مالکیت حقوقی رابطه عکس و بین سود تقسیمی و درصد مالکیت حقوقی رابطه مستقیم وجود دارد که باورهای عمومی را تائید می کند. بنابراین شرکت هایی که در ساختار مالکیت خود سهامدار حقوقی بیشتری دارند، سود تقسیمی نقدی کمتری تقسیم کرده و در شرکت ها با ساختار مالکیت حقیقی بیشتر، تمایل به تقسیم سود نقدی بیشتری دیده می شود.