مقاله ترکیب الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ترکیب الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش بهینه سازی کاوش باکتری (BFOA)
مقاله پخش بار اقتصادی دینامیکی
مقاله برنامه ریزی مربعی متوالی (SQP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جورابیان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پخش بار اقتصادی دینامیکی با برنامه ریزی خروجی آنلاین ژنراتورها با تقاضاهای بار پیش بینی شده در بازه زمانی مشخص به منظور بیشترین عملکرد اقتصادی سیستم قدرت الکتریکی سر و کار دارد. این مقاله روشی ترکیبی الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای حل مساله پخش بار اقتصادی واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر را پیشنهاد می کند. این روش ترکیبی، بهینه سازی کاوش باکتری را به عنوان جستجوی سطح پایه که می تواند جهت یابی مناسبی به ناحیه بهینه داشته باشد و برنامه ریزی مربعی متوالی را به عنوان روال جستجوی محلی که برای تنظیم دقیق آن ناحیه برای رسیدن به حل نهایی به کار می رود، به کار می گیرد. نتایج عددی یک سیستم ۱۰ واحدی برای نشان دادن عملکرد و کارایی روش پیشنهادی ارائه شده اند. نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی با نتایج به دست آمده از ترکیب بهینه سازی جستجوی ذرات و برنامه ریزی مربعی متوالی و ترکیب برنامه ریزی تکاملی و برنامه ریزی مربعی متوالی مقایسه شده اند.