مقاله ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آنها در شته مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آنها در شته مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته مومی کلم
مقاله Brevicoryne brassicae
مقاله ترکیبات ضد یخ
مقاله مانیتول و گلیکوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محرمی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شته مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) ، یکی از آفات مهمی است که در طول دوره زمستان با تغذیه از انواع کلم، به ویژه کلم های زینتی، جمعیت بالایی را روی این گیاهان تشکیل می دهد. لذا به منظور شناسایی ترکیبات ضد یخ در شته مومی کلم و بررسی تغییرات این ترکیبات طی فصول سرد، افراد بالغ به صورت ماهانه از مهر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸ از روی کلم های زینتی جمع آوری گردید و میزان قندها و پلی ال های موجود در بدن، به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) تعیین شد. همچنین مقدار گلیکوژن موجود در نمونه ها به کمک طیف سنجی UV-Vis اندازه گیری شد. چهار ترکیب گلوکز، مانیتول، مایواینوزیتول و ترهالوز مورد شناسایی قرار گرفتند که مانیتول، مایواینوزیتول و ترهالوز رابطه همبستگی معنی داری را با میانگین دمای محیط نشان دادند. مجموع غلظت کل این سه ترکیب از کم ترین مقدار در مهر ماه (۱۱٫۹۰±۳٫۰۷ میکرومول بر هر گرم وزن تر حشره) به بیشترین مقدار (۵۵٫۸±۸٫۸۳ میکرومول بر هر گرم وزن تر حشره) در سردترین ماه سال یعنی دی ماه افزایش یافت. به نظر می رسد این سه ترکیب، به ویژه مانیتول، نقش مهمی در افزایش تحمل شته مومی کلم در برابر سرما دارند. میزان گلیکوژن طی ماه های مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد و از ۴٫۸±۰٫۵۸ میلی گرم بر هر گرم وزن تر حشره در مهر ماه تا ۳٫۳±۰٫۹۸ میلی گرم بر هر گرم وزن تر حشره در آذر ماه در نوسان بود و رابطه معنی داری بین گلیکوژن و ترکیبات ضد یخ مشاهده نشد.