سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصراله عرفانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

ثبات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون ایثار گریی و شهادت طلبی کسانی است که با بهره گیری از فرهنگ غنی ایثار و شهادت در راه مکتب و میهن خود ایثار نموده و به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نه تنها یک وظیفه دینی است بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده است فرهنگ ایثار و شهادت منبع عظیمی از سرمایه های اجتماعی را در کشور ما تشکیل میدهد امروزه حفظ گسترش و آسیب زدایی از این فرهنگ متعالی ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر تلقی می شود از این رو به منظور شناخت مهمترین موانع و راه کارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان طی یک مطالعه زمینه یابی از بین جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان حجم نمونه ای به تعداد ۳۷۴ نفر تعیین شد.