مقاله ترمیم پارگی های شعاعی ریشه پشتی (فرا ریشه ای) و کندگی های ریشه پشتی منیسک خارجی همزمان با آسیب رباط های متقاطع (مطالعه ۴۰ بیمار با پیگیری ۲ ساله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ترمیم پارگی های شعاعی ریشه پشتی (فرا ریشه ای) و کندگی های ریشه پشتی منیسک خارجی همزمان با آسیب رباط های متقاطع (مطالعه ۴۰ بیمار با پیگیری ۲ ساله)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منیسک خارجی
مقاله زانو
مقاله نتایج درمان
مقاله آسیب
مقاله بازسازی
مقاله رباط متقاطع جلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: شرافت وزیری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نبیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: هدف از این مطالعه بررسی نتایج بالینی ترمیم پارگی های شعاعی ریشه پشتی (فراریشه ای) و کندگی های ریشه پشتی منیسک خارجی در همراهی با آسیب رباط های متقاطع بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر، اطلاعات پرونده بیماران از دی ماه ۱۳۸۵ تا دی ماه ۱۳۸۹ در سه مرکز درمانی شهر تهران بررسی گردید. از تعداد ۶۰ بیمار که برای جداشدگی ریشه ای یا پارگی فراریشه ای منیسک خارجی درمان شده بودند، ۴۰ بیمار در میانگین زمانی ۳۲٫۴ ماه (۴۸-۲۴ ماه) پیگیری شدند. بیماران با استفاده از معیارهای نمره دهی کمیته بین المللی زانو (IKDC)، «لی شلم» و «تگنر»، و آزمون های «لاکمن» و «مک موری» ارزیابی شدند.
یافته ها: ۳۴ بیمار تحت عمل بازسازی رباط متقاطع جلویی و ۶ بیمار تحت عمل بازسازی رباط های متقاطع جلویی و پشتی قرار گرفته بودند و به طور همزمان پارگی منیسک ترمیم شده بود. در پیگیری نهایی، بر اساس آزمون «لاکمن»، در همه بیماران رباط متقاطع کفایت لازم را داشت. هیچ یک از بیماران از صدای کلیک شکایت نداشتند. میانگین نمره IKDC برابر ۷۵٫۲۵ (۹۲-۵۴)، میانگین نمره «لی شلم» در ۲۲ بیمار ۹۴٫۴ با رتبه عالی، و میانگین نمره «تگنر» ۷٫۱۵ بود. ۱۴ بیمار که از بازیکنان حرفه ای فوتبال بودند، در زمان پیگیری، در همان سطح قبل از آسیب در لیگ حرفه ای بازی می کردند.
نتیجه گیری: نتایج ترمیم آسیب های ریشه ای و فراریشه ای منیسک خارجی در بیمارانی که تحت عمل بازسازی رباط های متقاطع جلویی و یا پشتی همزمان قرار می گیرند با نتایج قابل قبول همراه می باشد.