سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میرحیدر خدامراد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داود حق شناس فتمه سری – دانشجوی دکتری
داریوش درویشی – کارشناس ارشد

چکیده:

استخراج حلالی نیکل توسط غلظت های متفاوت LIX 984N و در شرایط دمایی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده استخراج نیکل توسط LIX 984N درpH ی بین ۲/۵ تا ۵ انجام م یشود. با افزایش غلظت استخراج کننده LIX 984N از ۱۰ تا ۶۰ درصد حجمی مقدار ۰٫۵pH از۴/۱ به ۳/۲۵ کاهش می یابد. با استفاده از روش آنالیز شیب مشخص شد که ضریب استوکیومتری استخراج کنندهLIX 984N در واکنش استخراج نیکل برابر با ۳ می باشد. همچنین استخراج نیکل توسط LIX 984N یک واکنش گرماگیر می باشد و مقدار انتالپی برابر باKcal/mol 17/41بدست آمد. همچنین با افزایش دمامنحنی های استخراج نیکل به سمت چپ متمایل می شود.