سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایسته آزادبخت –
شهریار محمودی – گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کمپلکس دگرگونی ماه نشان در منطقه شمال زنجان بخشی از پهنه ساختاری سنندج سیرجان است. این مجموعه حاوی سنگ های دگرگونی، شامل انواع شیست، اسکارن، سنگ های کالک سیلیکاته و متاسنداستون است. این مجموعه تحت تاثیر عملکرد گسل هایی با روند شمال غرب جنوب شرقی در یک زون برشی قرار گرفته که دگرریختی حاصل از عملکرد آنها در سنگ های مختلف از جمله سنگ های مرمرهای ناخالص مشهود است. در این مقاله سعی شده با استفاده از شواهد موجود در بلورهای کلسیت شرایط ترمودینامیکی موثر در پهنه برشی ارزیابی شود. بلورهای کلسیت در دما و فشار متفاوت اشکال دوقلویی متفاوتی ایجاد می کند همچنین اندازه و تعداد ماکل ها در هر بلور معرف محدوده فشار و دمای زمان گسترش دگرگونی دینامیکی حاصل از عملکرد پهنه برشی است. اندازه گیری های انجام شده برروی دوقلوهای کلسیت در پهنه برشی کمپلکس دگرگونی ماه نشان فراوانی دوقلویی مربوط به گروه III و IV که در حداکثر دما و فشار پهنه برشی ایجاد می شود، مشاهده شده است. دگرگونی دینامیکی در زون برشی در محدوده دمائی ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد و فشار ۲ تا ۲/۲ پاسگال در حداکثر شرایط P-T قرار داشته است.