سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

مقاله حاضر نتایج تحقیقات در مورد پارامترهای ترمز خودرو و ویژگی های اصطکاک در سطوح مختلف جاده را نشان می دهد. نتایج تحقیقات در مورد ترمز خودرو (کاهش شتاب خودرو و ضریب اصطکاک سطح) ، در شرایط زمستان ، یعنی در یخ و برف ، ارائه شده است. مقدار کاه ش شتاب خودرو زمانی که ترمز روی سطوح مختاف غیر معمول مثل آسفالت پوشیده شده از روغن موتور یا رزین و مقایسه با سطو ح دیگر جاد ه مثل لکه های بنرین سراسری است ارائه می شود . این گونه اطلاعات در زمانی که مدلسا زی حرکت خودر و در شر ایط مختل ف جاد ه ای و حوادث ترافیکی انجام می شود لازم است.