مقاله ترس زنان از زایمان و تاثیر آن بر انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۵۷۵ تا ۵۸۷ منتشر شده است.
نام: ترس زنان از زایمان و تاثیر آن بر انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب بیمار
مقاله روش زایمان
مقاله ترس از زایمان
مقاله درخواست مادر
مقاله پژوهش کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زایمان پدیده طبیعی و بدون نیاز به مداخله است و تنها در موارد به خطر افتادن جان مادر یا جنین انجام عمل جراحی سزارین اندیکاسیون دارد. در سالیان اخیر شیوع سزارین در همه نقاط دنیا افزایش یافته و شمار زیادی از آن ها تنها به درخواست مادر و به علت ترس از زایمان صورت می گیرد. هدف از انجام این پژوهش تبیین تجارب مادران از عوامل موثر بر ایجاد ترس از زایمان و اثر آن ها بر انتخاب روش زایمان بود در این مطالعه کیفی تعداد ۱۸ نفر زن باردار یا زایمان کرده در بیمارستان ها یا مراکز بهداشتی شهر اهواز برای استخراج تجربیات زنده از انتخاب روش زایمان مورد مصاحبه عمیق بدون ساختار قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. در این مطالعه درون مایه اصلی زایمان هراسی، شامل ترس از فرایند زایمان (ترس عمومی از زایمان، ترس از درد زایمان، ترس از سخت بودن زایمان طبیعی، جو استرس زای زایمان طبیعی، ترس از غافلگیرشدن در حین زایمان طبیعی و ترس از بازخواست شدن) و نگرانی از عوارض زایمان طبیعی (ترس از عوارض جنینی- نوزادی و نگرانی از تغییر فرم بدن زنانه در زایمان طبیعی) اسخراج گردید. با توجه به نتایج فوق می توان گفت ترس از زایمان نقش مهمی در انتخاب روش سزارین توسط زنان ایرانی دارد بنابراین با برنامه ریزی لازم در خصوص به کارگیری روش های کاهش ترس از زایمان، همچنین با انجام مشاوره با مادرانی که عمل سزارین را انتخاب می کنند، می توان میزان سزارین های غیرضروری را کاهش داد. مطالعات بیشتری در این زمینه برای تدوین یک الگوی کاربردی راحت و ایمن برای انجام زایمان طبیعی مورد نیاز است.