مقاله ترس ازجرم در زنان درفضاهای شهری شهرستان بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ترس ازجرم در زنان درفضاهای شهری شهرستان بروجرد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله فضای شهری
مقاله ترس ازجرم
مقاله قربانی شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: ترس ازقربانی جرائم شدن دربین زنان یکی ازموضوعات برجسته درمطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات و شهرسازی است. در این مقاله نتایج پژوهشی ارائه می شود که تلاش داشته است وضعیت ترس ازجرم را در فضاهای عمومی شهری را دربین زنان شهر بروجرد مطالعه کند.
روش: دراین روش های کیفی و کمی استفاده شده است ؛ بدین ترتیب که بعد ازبررسی نظریه های تبیین گرو تهیه مدرل و ارائه فرضیه و نیز برگزاری چندین جلسه متمرکز گروهی با زنان درمناطق مختلف شهر، پرسش نامه ای تهیه و در بین ۸۰۰ نفر اززنان ساکن در مناطق مختلف شهر بروجرد اجرا شده است.
یافته ها ونتایج: یافته ها حاکی ازآن است که حدود ۴۸ درصد زنان درحد زیاد ۲۳ درصد درحد متوسط و ۱۹ درصد درحد کم در فضاهای شهری نیست به تهدید جرائم دچار ترس و واهمه اند دربین زنان تحصیل کرده و دارای درآمد بالا زنانی که درمحله آن ها ساختمان ها و زمین های متروکه کم تر بوده و زنانی که ازفعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند میزان ترس ازجرم کم تربئده است.