سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملودی نیرو – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، دانشکده مشاوره و علوم تربی

چکیده:

عصر حاضر با خصوصیات خاص خود دگرگونیهای مختلفی را در ابعاد گوناگون بوجود آورده است . چالشهای اقتصادی ، کاهش ذخایر ومنابع و همچنین افزایش فقر و بیکاری باعث شده تا توجه به مدیریت نوین وکار آفرینی افزون تر شده و الگوی توسعه سازمانها بر مبنای کارآفرینی شکل گیرد. در واقع علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه کارآفرینی هدایت پیدا می کند. مدیرا کار آفرین از ارکان اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می باشد. زمانی که فعالیتهای کارآفرینی مدیریتی در سازمان یطور صحیح سازماندهی و کنترل و هدایت شود، میزان بهره وری آن بالا می رود و این امر باعث رشد اقتصادی سازمان ودر نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. بر این اساس مقاله حاضر در صدد است تا پس از مروری بر مفاهیم مدیریت ، کارآفرینی ، توسعه اقتصادی ، مدیریت کارآفرینی و مزایای کارآفرینی در سازمانها و تبین ارتباط توسعه اقتصادی با کارآفرینی برمبنای یافته تحقیقات انجام شده و نقش مدیریت در بهره وری سازمانها و چالشهای اقتصادی پیش روی مدیران کارآفرین و ذکرارتباط توسعه اقتصادی با مدیریت کارآفرینی به ترسیم چارچوب آن پرداخته و برمبنای آن پیشنهاداتی را ارائه نماید