سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
میرعلی محمدی – دانشیار دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

مسئله تخمین دبی و سرعت جریان درکانال ها به دلیل ماهیت سه بعدی جریان به خصوص درکانالهای مرکب و رودخانه ها موضوع بسیارپیچیده ای است کهدردهه های اخیر کارهای پژوهشی زیادی روی آن انجام شد هاست به دلیل ناپیوستگی موجود درشعاع هیدرولیکی مقطع روشهای یک بعدی ساده برای براورد دبی مانند معادله مقاومت مانینگ قادر به پیش بینی صحیح دبی جریان درکانالها یمرکب نمی باشند رویکرد اساسی که برای حل این مشکل ارایه شده به روش کانال تقسیم شده dcm موسوم است که این روش نیز به دلیل درنظرنگرفتن اثراندرکنش بین جریان و کانال اصلی و سطوح سیلابی تاثیر انتقال ممنتوم خود نتایج معتبری ارایه نمی دهد از این پس رویکردها حول اصلاح معادلات DCM گسترش یافته اند رویکردهای مختلف یکبعدی و دو بعدیبرای اعمال اندرکنش به کارگرفته شده که هریک دارای مزایا و معایبی هستند دراین بین روش موسوم به شیانو – نایت SKM که درسال ۱۹۹۱ ارایه شد توانست موفقیت بیشتری کسب کند.