سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – مربی آموزشی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

مطالعه ی باتولیت زاهدان در جنوب شرق ایران درمحدوده زمین ساختی زون جوش خورده ی سیستان از دیرباز مورد توجه زمین شناسان بودهو محققین متعددی از ابعاد مختلف به مطالعه و کنکاش درآن پرداخته لیتولوژی های موجود در وسیع ترین و مرتفع ترین رخنمن توده ی اذرین نفوذی زاهدان در ناحیه جنوب شرقی زاهدان یعنی کوهستان آذرین لوچان و توده های اطراف آن شامل توده ی یک پارچه ی باتولیت لوچان، دایک ها، زینولیت ها و رگه های کوارتزی و پگماتیتی تشکیل شده در توده ی اذرین نفوذی لوچان می باشند سنگهای اذرین منطقه با تنوعی از اندازه ی بلور عموما لوکوکرات بوده و ساختهای توده ای و گنایسی را به نمایش گذارده فاسیس های اصلی سنگهای تشکیل دهنده ی توده ی اذرین نفوذی زاهدان شامل خانوادهی گرانیتوئیدی بوده در بخش یکپارچه ی باتولیت لوچا ن عمدتا شامل بیوتیت کالکوالکالی گرانیت بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت ، بیوتیت هورنبلند کالکوالکالی گرانیت بوده دایکهای نفوذ کرد در باتولیت لوچان شامل انواعی هم چون هورنبلند هیالو آندزیت پورفیری ، بیوتیت گرانیت کالکوالکالن میکاسه ، داسیت بیوتیت گرانیت پورفیری و بیوتیت کوارتزدیوریت بوده انکلاوهای وجود در باتولیت دارای بافت گرانوپورفیری تا میکروگرانولار بوده عمدتا از نوع هیالوتراکی آندزیت پورفیریک هورنبلند گرانودیوریت وهورنبلندبیوتیت کوارتز دار بوده تشکیل رگه های کوارتزی – پگماتیتی و تشکیل پگماتیت های عدسی شکل نشانه ی آخرین فعالیت های ماگمایی در منطقه ی لوچان است.