سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا انصاری – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک
منوچهر گرجی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
غلامعباس صیاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
کاظم حمادی –

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی gis روش موثری برای مدیریت داده های مکانی و هیدرولوژیکی می باشد بنابراین تلفیق اطلاعات هیدرولوژی با GIS یک هدف طبیعی برای اکثر تحلیل گران حوزه آبخیز می باشد با توجه به کاربرد روزافزون پارامترهای هیدرولوژیکی درتحلیلهای مربوط به حوزه آبخیز تعیین دقیق این پارامترها دارای اهمیت زیادی می باشد دراین تحقیق بااستفاده ازمدل رقومی ارتفاعی DEM اکستنشن Arc Hydro و ایجادمدل گرافیکی خودکار با ابزار Model Builder محدوده حوزه ابخیز سیستم زهکشی ومحدوده زیرحوزه ها تعیین گردید خروجی مدل با استفاده ازنقشه توپوگرافی حوزه اصلاح شده سپس پارامترهای فیزیوگرافی حوزه محاسبه گردید.