سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه اسلامی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقاوردی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خطواره ها اغلب، نقش مهم و انکارناپذیری در مهاجرت محلول های کانه داردارند. به طور معمول شناسظایی و تفسیر خطواره ها با استفاده از برداشت های زمینی و عکس های هایی انجام می گیرد. این کار برای مناطق وسیع بسیار وقت گیر و هزینه بر است. در دهه اخیر تصاویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاع در کنار دانش زمین شناسی، ابزار مناسبی برای استخراج خطواره ها معرفی شدهاند. از این مطالعه با استفاده ازت تصاویر ماهواره ای استر، مدل رقومی ارتفاعی و تکنیک های سنجش از دور، نقشه خطواره های ساختاری زمین شناسی ناحیه معدن و در زمان کمتر نسبت به روش های سنتی، با دقت قابل قبول تهیه شده است. با مقایسه این نقشه می توان دریافت که زون های گوسان بیشتر در نواحی رخ می دهند که ساختارهای غالب دارای روندی NW-SE هستند و همراه با ساختارهای دارای روند NE-SW بیشتر آلتراسیون سیلیسی هستند.