سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسترن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و موا
فرشته رشچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و موا
امیررضا ازاد مهر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن ،متالورژی و نف

چکیده:

باریابی باتری های مستعمل نیکل-کادمیمی شامل سه مرحله اصلی جدایش فیزیکی، لیچینگ و بازیابی عناصر از محلول لیچ است. در این پژوهش از روش رسوب دهی برای بازیابی انتخابی نیکل و کادمیم از محلول لیچ استفاده شده است. به این منظور رسوب دهی انتخابی کادمیم از محلول سنتزی سولفاتی نیکل و کادمیم (فرمول د رمتن اصلی مقاله) و محلول لیچ اسید سولفوریکی آند باتری های مستعمل Ni-Cd بررسی شده است. نتایج ترسیب یون های نیکل و کادمیم از محلول سنتزی و محلول حاصل از لیچ نشان می دهد که مقدار کربنات لازم برای رسوب دهی در عمل بیش از مقادیر پیش بینی شده تئوریک است. همچنین مقداری از نیکل جذب سطح رسوب کربنات کادمیم شده و از محلول خارج می شود. با اضافه کردن ۱۰/۶ گرم کربنات سدیم به یک لیتر محلول لیچ رقیق شده (فرمول د رمتن اصلی مقاله) کادمیم به صورت رسوب از محلول خارج شده است. نتیجه این بازیابی کربناتی، جدایش کادمیم به صورت رسوب کربناتی و محلول تقریبا خالص نیکل است.