مقاله ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، ( Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae، روی برگ های ۱۲ ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، ( Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae، روی برگ های ۱۲ ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجیح میزبانی
مقاله بیولوژی
مقاله پارامترهای رشد جمعیت
مقاله Phthorimaea operculella
مقاله ژرم پلاسم سیب زمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سیدمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سیدعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوری قنبلانی قدیر
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو جبراییل
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller)، یکی از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار است. در این تحقیق، ترجیح میزبانی، بیولوژی و پارامترهای رشد جمعیت این آفت روی برگ های ۱۲ ژرم پلاسم سیب زمینی شامل هفت رقم تجاری (آگریا، آئوزونیا، اسپریت، ساتینا، ساوالان، کندور، مورن) و پنج کلون ایرانی (۵-PI396156،PI397045-15 ،PI397097-2 ،PI397082-2 ، PI396124) در گلخانه ای در دمای ۲±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و دوره نوری تاریکی: روشنایی (۱۴:۱۰) مطالعه شد. برای آزمایش های با حق انتخاب، قفس هایی با ابعاد ۱×۱×۱٫۵ متر انتخاب و داخل آن یک گلدان حاوی یک بوته از هر کدام از ۱۲ ژرم پلاسم مورد مطالعه در یک ردیف دایره ای چیده شدند و ۱۲ جفت حشره کامل یکروزه داخل قفس رهاسازی گردید. پس از گذشت یک هفته، تعداد دالان های ایجاد شده و تعداد لارو زنده روی یک بوته شمارش شد. نتایج نشان داد که در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه کمترین درصد برگچه های آسیب دیده و کمترین تعداد لارو زنده (۵٫۱ و ۴٫۸ عدد) روی ۲-PI397097 مشاهده گردید. در آزمایش های بدون حق انتخاب، طول دوره نشوونمای لاروی و شفیرگی، درصد بقای لاروی و شفیرگی، وزن شفیره ها و پارامترهای رشد جمعیت آفت با پرورش روی برگ های هر یک از ۱۲ ژرم پلاسم مورد مطالعه سیب زمینی تعیین گردید. طول دوره نشوونمای لاروی، شفیرگی و مدت زمان یک نسل آفت روی ۲-PI397097 در مقایسه با سایر ژرم پلاسم های مورد مطالعه به طور معنی داری بیشتر بود. کمترین وزن شفیرگی، کمترین درصد بقای لاروی و نیز کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (۰٫۰۷۶) و نرخ متناهی جمعیت (۱٫۰۷۹) روی ۲-PI397097 مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کلون ۲-PI397097 در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه سیب زمینی کمترین مطلوبیت غذایی را نسبت به بید سیب زمینی دارد.